home | contact

Wie zijn we?
De Oudervereniging (OV) van de Prins Mauritsschool wordt gevormd door alle ouders die één of meer kinderen op de school hebben.
De OV is onderdeel van de driehoek Kind, School en Ouders. En behartigt de belangen van de ouders en daarmee natuurlijk de belangen van de kinderen. We doen dat vanzelfsprekend in samenwerking met de school, het bestuur van de school en de Medezeggenschapsraad (MR).
 
Alle ouders zijn lid van de oudervereniging. We vinden het dan ook belangrijk, dat we een goed contact hebben met u allemaal. Op dit deel van de website van de Prins-Mauritsschool vindt u informatie over de OV, maar net zo belangrijk is informatie vanuit de ouders. We willen dan ook graag dat u reageert: via email, via een briefje aan school, via direct contact met iemand uit het bestuur (zie lijstje hieronder).
 
Regelmatig vergadert het bestuur van de OV, waarbij ook altijd iemand van de school aanwezig is en bij gelegenheid ook iemand van de MR en de klassenouders. Als u onderwerpen heeft voor deze vergadering, dan graag een berichtje. De notulen van de vergaderingen worden ook op deze website gepubliceerd.
Eén keer per jaar is er de algemene ledenvergadering. U bent dan van harte welkom. In deze vergadering wordt o.a. het bestuur aangesteld en kunt u zich intekenen voor één van de werkgroepen.
 
De financiën
De OV vraagt een vrijwillige contributie van de ouders. De verantwoording van het budget gebeurt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar er wordt elke bestuursvergadering bekeken hoe het financieel gaat. De ouderbijdrage bedraagt  € 45,- per kind.
Deze kosten kunt u overmaken op IBAN nummer: NL88 ABNA 0428 2521 33
 
De organisatie
Het bestuur van de OV wordt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen. Binnen dit bestuur zijn een aantal standaard functies die het dagelijks bestuur vormen (voorzitter, penningmeester, secretaris). De OV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als vereniging, zoals wettelijk voorgeschreven.
Binnen de OV zijn verschillende activiteiten, die elk een commissie hebben. Voorbeelden van een commissie: de kerstcommissie, de sinterklaascommissie, de sportdagcommissie, de schoolreiscommissie etc.  Hoe zo'n commissie er uit ziet verschilt een beetje per activiteit. Meestal bestaat de commissie uit 2 leerkrachten en 2 ouders die de 'kar' trekken. Daarnaast zijn er hulpouders die meehelpen bij het organiseren. Tijdens de ledenvergadering kunt u zich hiervoor in schrijven. Over het algemeen is hulp van ouders altijd welkom!
 
Suggesties voor de commissies of zelfs een nieuw onderwerp of activiteit zijn welkom.
 
Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitter: Leoni Bolmer
penningmeester/secretaris: Miranda Boshoven, Priscilla Wevers
leden: Wendy Coppens, Josine Caspers 
 
            
Contact
U kunt altijd iemand van het bestuur van de OV aanspreken over van alles en nog wat. Ook hebben we een e-mail adres voor de OV:
dbprins-maurits@hotmail.com. 
Leden van het dagelijks bestuur zullen de ingekomen berichtjes altijd beantwoorden! Als dit niet past kunt u ook altijd gewoon een briefje naar school sturen of afgeven.