home | contact

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit vier personen die namens alle ouders en het hele team mee willen denken en praten over zaken die te maken hebben met de Prins Mauritsschool. 

U kunt dan denken aan de verkeersveiligheid rondom de school, de veiligheid op school, de buitenschoolse en tussenschoolse opvang, de automatisering, schoolplannen, feesten en vieringen, de besteding van gelden en nog veel meer.

De MR vergadert gemiddeld één keer in de twee maanden. Vaak is daar de directeur ook bij aanwezig.

Samen met de oudervereniging wil de MR er zijn vóór de ouders en námens de ouders, en ook voor het team en namens het team.

We willen de school helpen in het belang van alle kinderen.

 

De leden van de MR zijn:

Miel Hummelink
ouder (voorzitter)
 
Anita van der Spoel
ouder
 
Matthijs Thijssen
leerkracht 
 
Chantal Uijen

leerkracht
 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u één van ons aanspreken.