home | contact

De Mauritsschool hecht veel waarde aan goede contacten met ouders en/of verzorgers.

Ouders/verzorgers kennen hun kind(eren) immers het beste. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

Kinderen ontwikkelen zich beter wanneer ouders en professionals goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken.

Er zijn verschillende activiteiten waarbij we contact hebben met ouders en/of verzorgers.

Zo hebben we:

-het intakegesprek bij de aanmelding van uw kind

-het overdrachtsgesprek met de ouder/verzorger, de pedagogisch medewerker van de  peuterspeelzaal en de leerkracht van groep 1

-het voortgangsgesprek in het najaar

-de 10-minutengesprekken n.a.v. de rapporten

-het adviesgesprek waarin we u adviseren over het vervolg na de basisschooltijd

-één keer per jaar een gezamenlijke ouderavond

-incidentele contacten, n.a.v. zorg of bijv. bij ouderhulp.

We stellen het op prijs wanneer ouders leerkrachten aanspreken wanneer er vragen zijn. We proberen ze direct te beantwoorden of maken graag een afspraak met u.

 

Ouders in de medezeggenschapsraad hebben de gelegenheid om mee te denken bij het maken van beleid voor de school. 

Bent u praktischer ingesteld dan is de oudervereniging misschien iets voor u. De leden van de oudervereniging helpen bij allerlei feesten en gelegenheden.

 

 

foto bij oudertekst goed.png