home | contact

sla je vleugels uit en vlieg...................

.

 Op de Prins Mauritsschool  in Zwanenveld leer je je vleugels uit te slaan en vlieg je

goed voorbereid je toekomst tegemoet.

 

Wij realiseren dat door:

 

Proces- en doelgericht  onderwijs te geven, dat opleidt tot een stevige persoonlijkheid en actief burgerschap.Hoe pak ik mijn taken aan om mijn doel te bereiken?

 

Ruimte voor samenwerking te creƫren om van en met elkaar te leren.Zullen we samen informatie zoeken over dit onderwerp? Kun jij me helpen deze som op te lossen?

 

Intrinsieke motivatie te bevorderen met behulp van betekenisvol levensecht onderwijs.We kiezen onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van kinderen liggen. We gaan erop uit en maken kinderen nieuwsgierig naar de echte wereld.

 

Noodzakelijke  21ste eeuwse vaardigheden aan te leren.Hoe gebruik ik veilig social media op school en thuis? Hoe vind ik de juiste zoektermen? Hoe breng ik mijn boodschap goed over?

 

Stimulerend onderwijs te verzorgen in de basisvakken en de creatieve vakken.Taal, rekenen en lezen heb je nodig in de maatschappij. Creativiteit in denken en doen ook!

 

Meer (begaafde) kinderen uitdaging te bieden.Compacten van de basisstof, verrijking en verdieping aanbieden, groepsdoorbrekende projecten voor ontwikkelingsgelijken, bijv. een project over meten. Ambachtelijke projecten voor de echte doeners!

 

Aandacht voor een positief pedagogisch klimaat te hebben.We betrekken kinderen op een positieve manier bij de lessen en we spreken heldere gedragsverwachtingen uit naar kinderen.

 

Uniek te mogen zijn en eigenheid van kinderen proactief te onderzoeken en te respecteren. Kinderen hebben verschillende leerstijlen en  onderwijsbehoeften. We betrekken kinderen actief bij het formuleren van hun onderwijsbehoefte. Wat helpt jou om je goed te kunnen concentreren?

 

Regels en afspraken als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien.Wij willen graag een vreedzame school waar ieder zijn steentje bijdraagt aan een fijn en gestructureerde schoolklimaat.

 

In te zoemen op de ontwikkelbaarheid  van elk kind.Wij zijn ervan overtuigd we ons als team steeds blijven ontwikkelen en dat ook  kinderen zich blijvend ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen en geven niet op!

 

Talent te signaleren en oefening hierin binnen ons brede schoolaanbod  te stimuleren. We geven kinderen de kans hun talenten, kennis en vaardigheden te presenteren in gezamenlijke vieringen.We bieden een breed (naschools) aanbod waarin de talenten van kinderen kunnen worden uitgebouwd.

 

Samen met ouders te zorgen voor een leergerichte, warme sfeer op onze sportieve gezonde school.Kind, school en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij willen verbinden!