home | contact

Onze school

De Prins Mauritsschool is in 1974 gesticht. We zijn een basisschool voor 4 - 12 jarigen verdeeld over 8 groepen. Daarnaast zijn we ook een Brede School. Dit betekent dat we onder hetzelfde dak o.a. kinderopvang aanbieden, er 2 peutergroepen zijn, waarvan één groep de startklas is, er voor- en naschoolse opvang is (KION). Tussen de middag verzorgt stichting Soos het overblijven. Ook hebben we een naschools aanbod van sport en cultuur (Tandem en Sportservice). 

Waar staan we als Brede school voor? 

De Brede School Prins Maurits is een school waar kinderen van baby tot puber zich thuis voelen en zich mogen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Talenten worden gezien, benut en verder ontwikkeld. Zowel onder als na schooltijd. Een school waar rekening wordt gehouden met verschillen en waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een goed pedagogisch klimaat. Zelfstandigheid, samenwerking en zorg voor elkaar en respect zijn belangrijke uitgangspunten. Wij zijn een Christelijke Brede School waar plaats is voor alle culturen en levensbeschouwelijke richtingen. Op dit moment tellen wij ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Er is een grote groep zeer betrokken ouders op de school.

De Prins Mauritsschool is één van de ruim 30 scholen die behoort tot de Stichting Conexus in Nijmegen. Onze nieuwe en gezellige school staat in de wijk Zwanenveld/Dukenburg. Deze wijk kenmerkt zich door een multiculturele bevolking. Onze school is een goede afspiegeling van de wijk.