home | contact

Voor elk wat wils

Op deze plek zijn allerlei sites en apps te vinden om thuis bijvoorbeeld nog eens extra te kunnen oefenen met topografie, rekenen, spelling of anderszins. Ook staan hier voor de groepen 5 t/m 8 de samenvatingen van NAUT, Meander en Brandaan, onze wereldorienterende vakkken.

Sommige apps zijn alleen geschikt voor of Android of Apple.....

 

Veel plezier!