home | contact

Plannen

Op school werken we planmatig aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat we steeds kijken naar wat er goed gaat en naar wat nog aandacht nodig heeft. Ook zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen waar we op moeten inspelen.

Zo werken we onze plannen voor de komende 4 jaar globaal uit in het schoolplan.

Wat we ieder jaar concreet gaan doen werken we uit in het jaarplan.

Informatie over de school vindt u in de schoolgids.

In het inspectierapport kunt u lezen wat de inspecteur van onze school vindt.