home | contact

Wij zijn een sportieve en gezonde school. Daarnaast zijn we sinds dit jaar ook een 'Eco-school'. Daar zijn we reuze trots op!
De kinderen krijgen iedere week twee keer les van een vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast hebben we een sportdocent die zowel onder als na schooltijd sportieve activiteiten organiseert.
De kinderen nemen voor het hapje in de pauze fruit of groente mee. Ook bij de tussenschoolse opvang letten we op een 'gezonde broodtrommel'.
Ieder voorjaar hebben we de sportieve en gezonde weken. Tijdens deze weken is er extra aandacht voor gezonde voeding en beweging. We organiseren een gezond ontbijt voor de kinderen, er is een sportdag, er worden lessen sexuele voorlichting verzorgd en nog veel meer leuke activiteiten.

 

Gezonde en sportieve school

In mei 2015 is de Prins Mauritsschool als 4e Nijmeegse Basisschool uitgeroepen tot Gezonde School. Wij zijn enorm trots op deze prestatie! Onderzoek heeft uitgewezen dat het bevorderen van gezond gedrag bij de jeugd leidt tot betere schoolprestaties en een gezondere levensstijl voor later, daarom besteden wij als school hier veel aandacht aan.

 

Onze ambities voor komende schooljaren:

1. Koppeling van reken- en taalonderwijs aan bewegen; Actief leren.

2. Het spelen op het plein m.b.v. de sportdocent positief stimuleren met materialen en       activiteiten.

3. Begeleiding kleuterleerkrachten om goede, uitdagende gym- en spellessen te kunnen verzorgen.

4. Meer sportieve activiteiten voor BSO om beweging te stimuleren (voetbaltoernooi, extra beweging voor kinderen met overgewicht, etc.)

5. Gezond tussendoortje.

 

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 3 t/m 8 op de Prins Mauritsschool krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Tijdens deze lessen worden zowel motorische, als sociaal emotionele vaardigheden aangeleerd. Dankzij het aanbieden van 11 verschillende leerlijnen, komen de leerlingen op jonge leeftijd in aanraking met veel verschillende sporten, waarbij het beweegplezier centraal staat.

 

Na schooltijd sporten

Naast de bewegingsonderwijslessen worden er naschoolse sport- en beweegactiviteiten aangeboden door de sportdocent. Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn er extra mogelijkheden om te sporten. Tijdens het sporten staan diverse sporttrends centraal, zo krijgen de kinderen de mogelijkheid om met E-games aan de slag te gaan. Plezier in het bewegen is het aller belangrijkst en de deelname is vrijwillig.

 

Sportieve weken

Jaarlijks hebben wij in het voorjaar een drietal Sportieve Weken. Deze weken staan volledig in het teken van sport en bewegen. Daarnaast wordt in deze weken aandacht besteed aan het project "Lentekriebels", seksuele voorlichting voor groep 1 t/m 8. Komend schooljaar zullen deze weken starten op maandag 3 april en we eindigen met het koningsontbijt op 21 april.

 

Eco-Schools

We hebben het streven een duurzame school te worden. Daarvoor hebben medewerkers en kinderen uit het Eco-team namens alle kinderen en medewerkers een intentieverklaring ondertekend.

Ons relatief nieuwe gebouw is duurzaam gebouwd. We hebben klimaatbeheersing en sinds kort zonnepanelen op het dak.

We willen kinderen leren dat de aarde een kostbaar geschenk is en dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Heel praktisch leren we de kinderen om afval te scheiden, gezond te eten en te drinken, voldoende te bewegen, geen kapotte spullen weg te gooien maar eerst te bekijken of je de spullen kunt repareren, geen rotzooi in de natuur achter te laten, lampen uit te doen als je niet in het lokaal bent, enz. Volgens een plan zullen we er naar toewerken dat we binnen twee jaar de groene vlag mogen laten wapperen. Een teken dat we een goede duurzame school zijn!