home | contact

Overblijven op de Prins mauritsschool

Tussen schoolse opvang

Overblijven op de Prins Mauritsschool.

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven. Dit wordt georganiseerd door Stichting SOOS. Stichting SOOS biedt kwalitatief goede tussenschoolse opvang voor een zo laag mogelijke prijs.

Kinderen kunnen kiezen voor vast- en incidenteel overblijven. De kosten voor vast overblijven zijn lager dan voor incidenteel. U kunt uw kind aanmelden voor de TSO via de website van Stichting SOOS:   www.stichtingsoos.nl  of met een formulier. Dit formulier is op school te krijgen. 
Wilt u uw kind maar zo af en toe laten overblijven, dan kunt u een strippenkaart bestellen. Ook dat gaat via de website van Stichting SOOS of met een formulier.

Hoe ziet de middagpauze eruit bij de TSO op de  Prins Mauritsschool?

De middagpauze duurt van 11.45 tot 12.50 uur. De kleuters worden opgehaald uit hun klas en gaan dan samen naar een kleuterklas om te eten. De kinderen van de groepen 3 en 4 komen zelf naar de BSO-ruimte en de groepen 5, 6, 7 en 8 eten gezamenlijk in de aula. De kinderen brengen zelf hun lunchpakketje van brood met beleg, groente of fruit en drinken (liefst in een beker) mee. Als iedereen er is, starten we gezamenlijk met eten. Vanaf 12.00 uur mogen de snelle eters onder begeleiding van een TSO-kracht naar buiten om te spelen op het schoolplein. De rest van de kinderen gaat buitenspelen zodra ze klaar zijn met eten. Er is de mogelijkheid om te voetballen, met karren en fietsjes te rijden, in de zandbak te spelen, touwtje te springen, tenten te bouwen en nog veel meer.

Om 12.40 uur wordt al het speelgoed opgeruimd. De kleuters gaan dan naar binnen en lezen in de klas een boekje. De andere kinderen blijven buitenspelen tot de eerste bel om 12.50 uur en gaan dan zelf naar hun klas.

 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Victoria Lammerinks, co├Ârdinator TSO: 

Tel.nr. 06 - 302 13159 en e-mailadres: victoria.lammerinks@stichtingsoos.nl .

 

 

´╗┐