home | contact

PSYCHOMOTORISCHE REMEDIAL TEACHING OP SCHOOL

Het kind is als een tuimelaar die bewegend in evenwicht komt.

Het kind ontwikkelt zich door te bewegen, door te handelen en zijn omgeving te benoemen. Via spel kom het kind ermee in contact; alleen of met andere kinderen. Daarin leren zij zichzelf en de wereld om hen heen kennen. Een veelal natuurlijk leer- en rijpingsproces, zeker wanneer de omgeving voldoende stimulerend werkt. Gerichte aandacht, beweging en spel zijn de belangrijkste factoren die een natuurlijk ontwikkelingsverloop bepalen.

Maar niet ieder kind ontwikkelt zich evenwichtig. Daar kunnen veel redenen voor zijn. Bewegen vormt in ieder geval een goed antwoord. Het zorgt ervoor dat je 'lekker in je vel' komt en daardoor beter functioneert. Plezier beleven is daarbij een voorwaarde om succeservaringen blijvend op te slaan. Vanuit dit plezier leert het kind spelenderwijs en op een natuurlijke manier. Het kind krijgt zelfvertrouwen en eigenwaarde. 'ik kan wat'. 'ik ben iemand'.

Psychomotorische remedial teaching (PMRT):
Voor wie?
PMRT is geschikt voor kinderen die:

  • Achterstand in de motorische ontwikkeling hebben, zowel in de grote als kleine motoriek
  • Onhandig zijn
  • Niet kunnen structureren, geen ordening kunnen aanbrengen
  • Moeite hebben met samenspelen
  • Weinig zelfvertrouwen en eigenwaarde hebben (negatief zelfbeeld)
  • Te weinig in actie komen (passief)
  • Te weinig doelgericht en hyperactiviteit vertonen
  • Faalangst hebben
  • Zich clownesk gedragen  of agressief zijn.

 

Wat doet psychomotoriek
Door specifieke opdrachten en spel wordt het kind geholpen zijn zogeheten lichaamsschema te 'vullen'. Dat wil zeggendat begrippen betekenis krijgen. Ze worden doorleefd en ervaren vanuit het lijf, vanuit het driedimensionale.

Dat is voorwaarde om te kunnen leren op het tweedimensionale vlak, zoals lezen, schrijven en ook rekenen.
Maar het lichaamsschema beïnvloedt ook het kunnen samenspelen, dus het sociaal- emotionele aspect.
Het kind leert en ervaart dat het iets kan. Dat geeft zelfvertrouwen en nodigt uit tot contact. Op die manier bouwt het aan een realistisch positief zelfbeeld, waarbij het zijn mogelijkheden en onmogelijkheden leert kennen. Er ontstaat rust omdat het in een natuurlijk leerproces komt. Het kind voelt dat het groeit en krijgt vertrouwen in zijn kunnen. Wanneer dat vertrouwen ontbreekt komt het kind steeds in stressvolle situaties terecht.

Braingym
Overmatige stress zorgt ervoor dat de zintuigen geen adequate signalen meer doorsturen naar onze hersenen en vice versa.
Het oor hoort, maar begrijpt het niet; het oog ziet, maar neemt niet op; de hersenen geven een vecht-, vlucht- of verlammingsreactie.
Door braingym breng je de rust terug.
Het zijn korte, eenvoudige maar specifieke oefeningen, die lijf en psyche weer in staat stellen om informatie op te nemen en te verwerken. Het kind leert deze oefeningen zelf te gebruiken. Ook braingym maakt deel uit van het psychomotorische programma.

Het ultieme doel
Tuimelend, spelend, samenwerkend, lachend en stoeiend in evenwicht komen op motorisch-,  sociaal-,  emotioneel- en cognitief gebied.

Hoe?
Bij de speelse, aangepaste opdrachten speelt verbaliseren een belangrijke rol en wordt het voorstellingsvermogen gestimuleerd. Het onbewuste wordt bewust gemaakt. Het verwoorden tijdens 'het doen' helpt daarbij. Het kind krijgt daardoor de mogelijkheid om tot zelfreflexie te komen. Het handelen wordt dan niet gedomineerd door prikkels uit de omgeving. Het kind komt tot innerlijke sturing en dat leidt tot een gedragsgecentreerde aanpak

Plaats en tijd

De PMRT wordt gegeven op donderdagmorgen op de Prins Mauritsschool in de speelzaal.

De speelzaal bevindt zich op de begane grond. Er wordt aan 2 groepen lesgegeven namelijk aan een peutergroep en aan een kleutergroep.

De PMRT wordt gegeven door Mirjam van den Ende.

Tijden:

08.30 uur - 09.30 uur   peutergroep. De groepsgrootte is maximaal 5 kinderen.

10.15 uur - 11.15 uur  kleutergroep. De groepsgrootte is maximaal 6 kinderen.