home | contact

Bieb op school

bieb op school logo.jpg

klik op het plaatje om naar BOS te gaan

Bos

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Of kinderen wel of niet lezen maakt een groot verschil in hun leven. Goede lezers scoren niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Want lezen is essentieel voor leren, zeker voor het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving.

 Met de Bieb op school,  krijgen de basisscholen: 

  • een bibliotheekcode voor iedere leerling waarmee artikelen geleend kunnen worden in een vestiging van De Bieb of in de Biebcollectie op school; 

 

  • screening door De Bieb van de eigen schoolcollectie;

 

  • toegang tot SchoolWise, een webbased programma waarmee leerlingen de collectie op school en in De Bieb kunnen raadplegen, waarmee zij filmpjes en websites kunnen bekijken.

De leerprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen. Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen. Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier!